Logo


Naslov članka: Vesna Girardi Jurkić: DUHOVNA KULTURA ANTIČKE ISTRE, Knjiga I.
Podnaslov:
Autor:
Monday 27 June 2005 - 19:52:03Ovo je prvi svezak od ukupno tri, koji će dati preglednu i obuhvatnu sliku duhovne kulture Istre u doba rimske vlasti, kao i neposredno prije rimskog osvajanja. Vesna Girardi Jurkić poznata je hrvatska arheologinja, dugogodišnja ravnateljica Arheološkog muzeja Istre u Puli, nekoć i ministrica, a danas predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Cijeli je svoj radni vijek posvetila antičkoj arheologiji i istraživanju Istre, a ovo je izdanje svojevrsna kruna njene karijere.

U prvome svesku obrađuje se tema kultova. U prvome poglavlju autorica donosi pregled izvora za istraživanje antičke Istre, kratki geografski osvrt te uvid u događanja u Istri od 3. st.pr.Kr. pa sve do razdoblja nakon pada Rimskog carstva. U drugom poglavlju prikazani su kultovi i mitološki likovi koji su bili štovani u Istri prije dolaska Rimljani, kao i oni iz doba rimske vlasti. U ovom poglavlju prikazani su i odnosi prisutnih i novodolazećih kultuva u dva glavna tranzitna perioda, onome između autohtone kulture i Rimljana te između rimskih vjerovanja i kršćanstva. U trećem poglavlju slijedi opis triju kapitolijskih središta iz doba Rima - Pule, Nezakcija i Poreča. Nakon zaključka slijedi katalog spomenika (statue, žrtvenici, reljefi,…) koji donosi ogroman broj predmeta, od kojih mnogi do sada nisu bili objavljeni. Tu su još i sažeci te bilješka o autorici.

Ova knjiga, bolje rečeno, serija knjiga, bit će nezaobilazna literatura za proučavanje antičke Istre, dijela Hrvatske koji je u rimsko doba bio uključen u granice Italije, a ne u provincije, te je i zato doživio snažnu romanizaciju. Luksuzno izdanje opremljeno je brojnim fotografijama i crtežima, a katalog je mala enciklopedija kultnih predmeta.Autor članka je F.I.L.M
( http://www.film-mag.net/article.php?article.850 )