Logo


Naslov članka: Zahtjev za inspekcijskim nadzorom u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Zagreba (p)
Podnaslov:
Autor:
Wednesday 17 October 2007 - 17:21:32Gospodin
Božo Biškupić, Ministar
Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 1
10000 ZAGREB

Predmet: Zahtjev za žurno provođenje inspekcijskog nadzora u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Zagreba
Naš broj: 04/10/07
Zagreb, 16.10.2007.


Poštovani gospodine Ministre,

Molimo vas da temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN/99, članci 83 - 92) izdate nalog inspektorima Ministarstva kulture RH da u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba izvrše inspekcijski nadzor. To tražimo zbog osnovane sumnje da je gđa Doris Kažimir, pročelnica Zavoda, zlouporabila službene ovlasti izdavši slijedeće dokumente:

1. posebne uvjete uz lokacijsku dozvolu za izgradnju rampe u Varšavskoj ulici, iako je to suportnosti s člankom 59. Odluke o donošenju GUP-a (koji propisuje da su kolni ulazi u blokove mogući isključivo kroz veže) kao i člankom 90. iste Odluke, koji se u cijelosti odnosi na povijesnu baštinu i definiran je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode (koji propisuje zaštitu niveleta donjogradskih ulica).

2. primjedbu na GUP u tijeku javne rasprave kojom se traži ukidanje zabrane izgradnje javnih podzemnih garaža u najstrožem povijesnom središtu Zagreba, između Bauerove na istoku i Kačićeve na zapadu, dakle na području kulturnog dobra upisanog u Registar pod nazivom Zagreb – povijesna urbana cjelina Grad Zagreb (br. rješ. 1525) i Zagreb - Zelena potkova (br.rješ. 1536). Ova je primjedba služila kao osnov da Gradsko poglavarstvo u skupštinsku proceduru uputi GUP kojim se ukida navedena zabrana. Skupština Grada Zagreba je sporne izmjene izglasala u provom čitanju na sjednici 11.10.07. Završno izglasavanje dogodit će se na Skupštini 30.10.07.

3. konzervatorske uvjete za izradu detaljnog urbanističkog plana bloka Ilica-Preobraženska-Trg Pretra Preradovićeva-Varšavska-Gundulićeva, koji je od 1.10.07.do 30.10.07. na javnoj raspravi i koji će tijekom studenoga biti usvojen. Ovim planom je predviđeno rušenje povijesnih zgrada (Preobraženska 6, Preradovićev trg 6 i Ilica 19) iako prema mišljenju Vijeća za kulturna dobra Ministarstava kulture to nije dozvoljivo.

4. novu kategorizaciju spomeničke baštine u zagrebačkom Donjem gradu, kojom se uvodi kategorija spomeničkih zgrada pod oznakom «b2», za koje zgrade propozicije omogućavaju rušenje u slučaju da investitor dokaže opravdanost rušenja. Prema nekoliko primjera vidljivo je da su to zgrade koje se po svojoj vrijednosti nimalo ne razlikuju od njima susjednih zgrada, ali je poznato da su pojedini investitori «zamislili» urbanistička rješenja bloka koja se zasnivaju na njihovom rušenju. To znači da je kategorizacija rađena prema investitorskim interesima a ne objektivnim stručnim kriterijima zaštite kulturnih dobara.

Iz svega navedenog može se zaključiti da Zavod ne vrši svoju osnovnu funkciju zaštite kulturne baštine nego, upravo suprotno, biva sredstvom manipulacije koje zlorabi svoju poziciju u sustavu, potpomažući unošenje drugovrsnih, prvenstveno investicijskih interesa u proces donošenja odluka.

Kako je racionalno za pretpostaviti da okolnost donošenja ovako važnih dokumenata neposredno pred izbore može stvoriti procesni i institucionalni vakuum u upravnom postupku kojim bi se reagiralo na štetne postupke prema kulturnim dobrima, pozivamo vas da temeljem članka 86. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najkasnije 8 dana od primitka ovog dopisa: a) utvrdite ima li nedostataka ili nepravilnosti u radu Zavoda te b) zabranite provedbe protuzakonitih radnji.

U očekivanju vašeg žurnog odgovora, s poštovanjem.

Za Zelenu akciju
Tomislav Tomašević, predsjednik

Za Pravo na grad
Teodor Celakoski, voditelj inicijative


O tome obavijest:
- Gđa Marina Matulović – Dropulić, Ministrica, Ministarstvo
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- G. Antun Palarić, Državni tajnik, Središnji ured za državnu upravu
- Prof. dr. Petar Selem, Predsjednik saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulture


Autor članka je F.I.L.M
( http://www.film-mag.net/article.php?article.3120 )