Logo


Naslov članka: Queer Zagreb 2011: 'Joseph' u Teatru &TD 30. travnja 2011. (p)
Podnaslov:
Autor:
Monday 25 April 2011 - 17:14:50

30. 4. 2011.:
Ivica Buljan // Joseph
HRVATSKA / CROATIA
21:00, &TD polukružna dvorana, Savska 25


Uvijek zainteresiran za formalne postupke gotovo jednako kao i za ispadanje iz istih, te radikalne ili barem naizgled radikalne iskorake, predstave i projekti redatelja Ivice Buljana uvijek plešu na rubu stegnute minucioznosti i baroknog, ponekad i orgijastičkog. Od dramske arhivistike zahvaljujući kojoj je iz manje poznatih svezaka europskog modernizma izvukao na svjetlo domaćeg dana i neke zaboravljene autore, preko naklonosti antici do opsesije francuskom i frankofonom dramom, i kulturom uopće, najmanje što se Buljanu može pripisati obogaćivanje je domaćih repertoara, u svim funkcijama koje je imao i koje još uvijek ima, kao dramaturg, redatelj, selektor...Joseph u izvedbi Stipe Kostanića pripada minimalističkoj struji tog poprilično jedinstvenog opusa rasprostranjenog gotovo simetrično na slovensku i hrvatsku kazališnu scenu. Istodobno i monodrama, pomalo i koncertno čitanje, to je eksperiment s teorijskom podlogom i tezom o prijenosu proznog teksta u dramski bez dramaturške intervencije, tek s redateljskim nevidljivim uputama i izvođačem ohlađenim od uživljavanja u klasičnijem smislu glumačkog posla, daleko od psihološkog realizma i još dalje od adramskog. Pripovjedač, istodobno i lik i tek prijenosnik ready madea, odlomka iz romana Brana na Pacifiku Marguerite Duras, u poziciji je koja kao da mu je nametnuta. Takav, dopušta publici izbor između nekoliko načina interpretacije doživljenog – njegov solilokvij nije i ne može biti bez dramskosti, ali je lišen interpretativnosti na koju poziva sam tekst i njegova izuzetno emotivna tematika. U izravnom, iako udaljenom, sukobu s autoricom koja je tvrdila da glumački rad uništava piščev, a kazalište napisani tekst, Joseph se pred publikom odvija kao višesmjerna bitka u kojoj preživjelih ima upravo onoliko koliko ih umjesto teksta „čuje“ kazalište.


režija / direction: Ivica Buljan; Joseph, ulomak iz romana / Joseph novel excerpt: Un barrage contre le Pacifique by Marguerite Duras; tumači / performing: Stipe Kostanić; prijevod i dramaturgija / translation, dramaturgy: Zlatko Wurzberg; produkcija / production: Novo kazalište, Mini teater Ljubljana, Teatar &TD, Queer Zagreb


Autor članka je F.I.L.M
( http://www.film-mag.net/article.php?article.11288 )