najF.I.L.M.F.I.L.M.


DVD
........................ najave
........................ VHS najave
........................ recenzije
........................ kultni film
kino
........................ najave
........................ recenzije
........................ festivali
........................ premijere
........................ kino raspored
TV
........................ kolumna
........................ recenzije
kazalište
........................ predstave
........................ festivali
........................ raspored
glazba
........................ CD/DVD
........................ koncerti
literatura
........................ knjige
........................ časopisi
........................ stvaralaštvo
izložbe
........................ osvrti

________________________________
Interview
Moram vam reći
Arheološki kutak

________________________________
forum
........................ oglasnik
newsletter
linkovi
Novosti - HomeInternet tjednik
F.I.L.M.
Izdavac Udruga Artikul

Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije 29. i 30. studenoga 2011. (p)
press / HAZU,Sunday 27 November 2011Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti po prvi puta organizira Dane otvorenih vrata koji će se održati u utorak i srijedu, 29. i 30. studenoga 2011. od 10 do 18 sati.

U znanstvenoistraživačkim i muzejsko-galerijskim jedinicama Akademije održat će se raznovrsne prezentacije, promocije i predavanja kojima će akademici, upravitelji i djelatnici pojedinih jedinica približiti posjetiteljima znanstvenu, kulturnu i umjetničku djelatnost Hrvatske akademije.
DANI OTVORENIH VRATA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
- P R O G R A M -

ZAGREB

PALAČA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI,
Zrinski trg 11, (tel. 4895-111),
Dani otvorenih vrata počinju konferencijom za medije 29. XI. u 10 h na kojoj će predsjednik
akademik Zvonko Kusić predstaviti rezultate rada Hrvatske akademije tijekom 11
mjeseci ove godine.
U palači će biti postavljena obnovljena multimedijalna izložba Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti kroz fotografije.
29. i 30. XI. od 12 do 15 h u Atriju palače Akademije na Guarnerijevoj violini KING svirat
će mestro Orest Shourgot uz klavirsku pratnju Domagoja Guščića.
Svim posjetiteljima bit će omogućeno stručno tumačenje Baščanske ploče te stručno
vodstvo kroz stalni postav Strossmayerove galerije u palači Hrvatske akademije.
ARHIV, Strossmayerov trg 2, (tel. 4895-107)


GLIPTOTEKA, Medvedgradska 2, (tel. 4686-050),
U Gliptoteci posjetitelji mogu razgledati dvije izložbe i stalni postav:
- Izlozba KSENIJA TURČIĆ "Istinite priče" video radovi (Galerija I. i Galerija IV.);
autorica teksta dr.sc.Sandra Križić Roban;
- Izložba "Bečka akademija i hrvatska arhitektura 19. stoljeća - hrvatski učenici
Friedricha Schmidta" (Galerija III.) donosi pregled života i stvaralaštva šestorice
hrvatskih arhitekata koji su u Schmidtovoj klasi završili Akademiju likovnih umjetnosti u
Beču ili su radili u njegovom ateljeu: Hermana Bolléa, Josipa Vancaša, Janka Holjca,
Martina Pilara, Vinka Rauschera i Janka Josipa Grahora. Nakon što su tijekom druge
polovine 70-ih i 80-ih godina 19. stoljeća završili studije ovi su arhitekti donijeli u
Hrvatsku novi pristup odabiru stila pri projektiranju grañevina, pristup koji je tražio čistoću
stilskog izraza, karakterističan za razdoblje visokog historicizma. Uveli su, nadalje, nove
poglede na zaštitu spomeniku a veliku su pozornost obraćali i na unaprijeñenje
umjetničkog obrta. Na izložbi će biti izloženi ponajprije najvažniji arhitektonski projekti
spomenutih hrvatskih arhitekata nastali od kraja 70-ih godina 19. do 20-ih godina 20.
stoljeća. Autor izlozbe je docent dr.sci.Dragan Damjanović, mentor prof.dr.sci.Zvonko
Maković, recenzenti dr.sci.Irena Kraševac i akademik ðuro Seder, izlozbu otvara
akademik Boris Magaš, tajnik Razreda za likovne umjetnosti HAZU., likovna postava
prof.Mario Beusan.
- za javnost će biti otvoren Stalni postavi Gliptoteke HAZU (Zbirka hrvatskoga kiparstva
19. i 20.st.; Zbirka medalja i plaketa; Zbirka sadrenih odljeva hrvatske kulturne baštine
spomeničke plastike 11-14.st.; Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture; Zbirka sadrenih
odljeva stećaka)


HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE, I. G. Kovačića 37, (tel. 4834-551),
organizira izložbu Bilješke iz arhiva arhitekta. Program obuhvaća izložbu arhivskog
gradiva iz osobnih arhivskih fondova Lavoslava Horvata, Ernesta Weissmanna, Bernarda
Bernardija i Miroslava Begovića. Ovim programom Muzej želi široj kulturno javnosti


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
predstaviti jednu od svojih temeljnih programskih djelatnosti: prikupljanje i stručnu obradu
osobnih arhivskih fondova arhitekata te njihovu znanstvenu interpretaciju koja se odvija u
sklopu znanstvenog projekta voditelja akademika Borisa Magaša. Znanstveni projekt je
koncipiran kao trajna dogradnja stručnog arhivskog rada Muzeja a u njemu sudjeluju
zaposlenici Muzeja i neprofitni vanjski suradnici. Zamišljen je kao radna platforma za
definiranje sinopsisa budućeg stalnog postava Muzeja i polazište za različite vrste
medijalizacije arhitekture: izložbe, predavanja, monografske publikacije, filmske prikaze,
radionice i druge formate prikladne za reprezentaciju arhitekture.
- 29. XI. u 19 h dr. sc. Zrinka Paladino u prostoru Muzeja održat će predavanje Arhitekt
Lavoslav Horvat


JADRANSKI ZAVOD, F. Petrića 4, (tel. 4812-733)
KABINET GRAFIKE, A. Hebranga 1, (tel. 4922-374),
priprema predstavljanje odabrane grañe koja je restaurirana 2010. godine. Bit će izdvojen
antologijski crtež Jurja Julija Klovića – Judita i Holoferno koji je bio izložen na izložbi
Crteži starih talijanskih majstora iz fundusa Kabineta grafike HAZU 2009. godine, a potom
proslijeñen na restauraciju u Hrvatski restauratorski zavod.
Kabinet će pokazati izabranu originalnu grañu koja se zbog osjetljivosti na svjetlost te
promjene temperature i vlage ne izlaže u stalnom postavu nego se čuva u arhivskim
beskiselinskim ovicima u čuvaonicama Kabineta grafike.
Zainteresirani će se moći upoznati s načinom čuvanja i opremanja ostale papirne grañe
prema standardima suvremene muzeologije. Bit će to izvanredna prilika za sve one koji žele
doticaj s papirnatim originalima – u rukavicama, naravno – i pod nadzorom kustosā i
restauratorā!


KABINET ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM, A. Hebranga 1
Arhiv za likovne umjetnosti, Gundulićeva 24, (tel. 4825-406), organizira za zainteresirane
posjetitelje stručno vodstvo kroz zbirke, besplatno preuzimanje otpisanih kataloga izložaba
raznih galerijskih i muzejskih ustanova te promotivnu prodaju izdanja Arhiva za likovne
umjetnosti Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu, autorice Antonije
Tkalčić Koščević po 50% sniženoj cijeni.


KNJIŽNICA, Strossmayerov trg 14, (tel. 4895-112)
U multimedijskoj predavaonici djelatnici Knjižnice organiziraju radionice i prezentacije:
− DIZBI – Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
− Zbirka knjiga o arhitekturi – novo u našoj Knjižnici;
− Bookcrossing ili ostavite svoju knjigu i uzmite neku drugu;
− izložba o Ruñeru Boškoviću u izložbenim vitrinama;
− obilazak Knjižnice i Spremišta;
− Pogled na fazu restauriranja knjige Dinka Ranjine Piesni raslike (Firenca, 1563.).
U velikoj dvorani održat će se predstavljanja knjiga i projekcije filmova:
- 29. XI. u 15 h projekcija etnološkog filma Pohod buša (pokladna tradicija baranjskih buša
u Mohaču, Mañarska) u trajanju od 22 min.; nakon kratke diskusije dr. sc. Luka Šešo i dr.


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
sc. Jakša Primorac održat će predavanje Etnološko djelovanje Antuna Radića i
njegov utjecaj na razvoj hrvatske etnologije;
- 29. XI. u 18 h predstavljanje knjige Tamare Runjak Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti – katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća (Zagreb,
HAZU, 2011.) uz sudjelovanje akademkinje Anice Nazor, prof. dr. Aleksandra Stipčevića
i autorice;
- 30. XI. u 13 h predstavljanje knjige autora dr. sc. Jele Maresić i Vladimira Miholeka Opis
i rječnik ñurñevečkoga govora uz sudjelovanje recenzenata prof. dr. sc. Mire Menac-
Mihalić, prof. dr. sc. Velimira Piškoreca, ravnateljice Gradske knjižnice ðurñevac Anice
Šabarić, prof., i autorā.
- 30. XI. u 15 h održat će se projekcija etnološkog filma Pesniki (pokladna tradicija u
Crnom Lugu u Gorskom kotaru u trajanju od 18 min.); nakon kratke diskusije dr. sc.
Tanja Perić Polonijo održat će predavanje Folkloristička graña Odsjeka za etnologiju i
kritičko objavljivanje.


STROSSMAYEROVA GALERIJA STARIH MAJSTORA,
Zrinski trg 11, (tel. 4895-117),
omogućit će posjetiteljima besplatno razgledavanje stalnog postava Galerije uz stručno
vodstvo. Djelatnici Galerije pripremaju izložbu – predstavljanje Restaurirana djela iz
Strossmayerove galerije, a bit će izložena dokumentacija i fotografije procesa, tj. pojedinih
faza restauracije.


ZAVOD ZA LINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA, A. Kovačića 5, (tel. 4698-222),
upriličit će slikovnu PP prezentaciju za posjetitelje, predstavit će knjigu i organizirati četiri
lingvističke radionice u dvorani Zavoda u A. Kovačića 5:
- 29. XI. u 12 h Povijesna leksikografija – Benešićev književnojezički rječnik – vode
Ivana Filipović, prof., i Bojana Marković, prof.;
- 30. XI. u 12 h Konceptualna leksikografija – jezični portret čovječjega tijela – vodi
dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt;
- 29. i 30. XI. 2011. u 17 h Etimologija – odakle su nam riječi – vodi dr. sc. Alemko
Gluhak;
- 30. XI. u 13 h u Knjižnici Hrvatske akademije, Strossmayerov trg 14 – knjigu dr. sc. Jele
Maresić i Vladimira Miholeka Opis i rječnik ñurñevečkoga govora predstavit će
recenzenti prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, prof. dr. sc. Velimir Piškorec, ravnateljica
Gradske knjižnice ðurñevac Anica Šabarić, prof. i autori.


ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU, Gundulićeva 24/II, (tel. 4825-400),
organizira predavanja u trajanju od 45 minuta osmišljena tako da budu zanimljiva širokom
krugu zainteresiranih, ali i da prezentiraju različite djelatnosti koje se u Zavodu za
ornitologiju provode:
u utorak 29. IX.:
- u 10 h Naše ptice – kako ih štitimo? (dr. sc. Vesna Tutiš);
- u 11 h Na rubu opstanka – istraživanje i zaštita bjeloglavog supa u Hrvatskoj (dr.
sc. Goran Sušić);
- u 12 h Koje su ptice živorodne? (dr. sc. Davor Ćiković);
u srijedu 30. IX.:
- u 10 h Kamo se sele ptice? (dr. sc. Jelena Kralj);
- u 11 h Život u mraku (dr. sc. Vesna Tutiš);
- u 12 h kratka prezentacija biblioteke i zbirki Zavoda te tiskanog materijala o istraživanju
i/ili zaštiti ptica u Hrvatskoj (Larus, obrazovne knjižice, posteri, leci).


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
ZAVOD ZA PALEONTOLOGIJU I GEOLOGIJU KVARTARA,
A. Kovačića 5, (tel. 4698-222),
organizira sljedeće multimedijske prezentacije:
- Povijest i djelatnost Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara i značaj
akademika M. Maleza u interdisciplinarnim istraživanjima kvartara Hrvatske;
- Značaj špilja u istraživanjima kvartara Hrvatske (Vindija, Velika pećina, Veternica,
Šandalja...)
Istraživači Zavoda rado će posjetiteljima pružiti sva znanstveno-popularna pojašnjenja
različitih segmenata svojega stručnog i znanstvenog rada.


ZAVOD ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI:
Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, (tel. 4895-196),
za ljubitelje povijesti organizira u prostoru svoje knjižnice nekoliko projekcija i predavanja te
razgovor i druženje posjetitelja sa znanstvenicima:
u utorak, 29. XI.od 11 do 14 h:
- Predstavljanje znanstvenog rada Odsjeka (I. dio)
- Povijest i znanstveni projekti Odsjeka (dr. sc. Damir Karbić);
- Proučavanje svakodnevnog života i pučke pobožnosti u srednjem vijeku na temelju
latinskih i glagoljičkih izvora (dr. sc. Zoran Ladić);
- Nakit, oružje, vilice i žlice... materijalna kultura i svakodnevni život na primjeru
kasnosrednjovjekovnog Šibenika (Goran Budeč, prof.);
- Karte na stol – izvori, priručnici i pomagala za proučavanje povijesti društvenih grupa u
srednjovjekovnoj Slavoniji (Suzana Miljan, prof.);
- Hrvatska humanistička historiografija – primjeri iz dalmatinskih kulturnih središta (dr. sc.
Iva Kurelac);
- Studentska svakodnevica i društveni život na Sveučilištu u Zagrebu u drugoj polovini 19.
i početkom 20. st. (dr. sc. Tihana Luetić);
u srijedu, 30. XI. od 11 do 14 h:
- Predstavljanje znanstvenog rada Odsjeka (II. dio)
- Nosioci vlasti u srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Dalmaciji (dr. sc. Damir Karbić);
- Kako se obogatiti u srednjem i ranom novom vijeku? Proučavanje gospodarske povijesti
(dr. sc. Sabine Florence Fabijanec);
- Srednjovjekovno bilježništvo i njegova važnost za poznavanje svakodnevlja (dr. sc.
Branka Grbavac);
- Nesvakidašnji susret europskih intelektualaca sa stepskim barbarima u 13. st. (Mirko
Sardelić, prof.);
- Marko Antun de Dominis i intelektualna klima 16. i 17. st. (dr. sc. Vesna Tudjina).
Odsjek za arheologiju, A. Kovačića 5, (tel. 4698-222),
priprema za posjetitelje uvid u dio Antropološke zbirke Odsjeka koja sadrži ljudsku
osteološku grañu, odnosno kosture iz razdoblja od rimske antike do novog vijeka,
prikupljene tijekom arheoloških iskopavanja širom Hrvatske. Posjetitelji će od antropologa
moći dobiti podatke i objašnjenja kako o toj grañi, tako i o fizičkoj antropologiji općenito.
Posjetitelji će imati osobitu priliku vidjeti arheološku grañu (predmete od keramike, stakla i
metala) koja potječe iz novijih iskopavanja Odsjeka za arheologiju u Sisku i Osijeku, a u
Odsjeku je pohranjena privremeno do završetka stručno-znanstvene obrade. Posjetitelji će
od voditelja iskopavanja Tina Lelekovića moći dobiti podatke o arheološkim iskopavanjima
te načinu obrade i čuvanja arheoloških predmeta.


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
Odsjek za etnologiju, A. Hebranga 1, (tel. 4895-150),
pripremio je besplatno stručno vodstvo razgleda zbirki svojeg arhiva. Posjetitelji će moći
dobiti na uvid rukopisne zbirke pjesama Matice hrvatske, etnološke monografije Stare
zbirke, novija etnološka istraživanja pohranjena u Novoj zbirci, Zbirku fotografija, Zbirku
korespondencije itd., a predstavit će im se i trenutna istraživanja i rad na zaštiti/obradi te
kritičkom objavljivanju vrijedne etnološke i folklorističke grañe Hrvatske akademije.
Odsjek organizira projekcije etnoloških filmova i predavanja:
- 29. XI. u 15 h projekcija etnološkog filma Pohod buša (pokladna tradicija baranjskih buša
u Mohaču, Mañarska) u trajanju od 22 min.; nakon kratke diskusije dr. sc. Luka Šešo i dr.
sc. Jakša Primorac održat će predavanje Etnološko djelovanje Antuna Radića i
njegov utjecaj na razvoj hrvatske etnologije;
- 30. XI. u 15 h održat će se projekcija etnološkog filma Pesniki (pokladna tradicija u
Crnom Lugu u Gorskom kotaru) u trajanju od 18 min.; nakon kratke diskusije dr. sc.
Tanja Perić Polonijo održat će predavanje Folkloristička graña Odsjeka za etnologiju i
kritičko objavljivanje.
Odsjek za ekonomska istraživanja, Strossmayerov trg 2, (tel. 4895-102),
organizira izložbu svojih brojnih objavljenih radova.


ZAVOD ZA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, KAZALIŠTA I GLAZBE, Opatička 18
Odsjek za povijest hrvatske književnosti, Opatička 18, (tel. 4895-333),
organizira Izložbu Josip Kosor „Rukopisi“, a posjetiteljima će se omogućiti razgledanje
palače Drašković i Preporodne dvorane uz stručno vodstvo djelatnikā Odsjeka.
Izložba Josip Kosor „Rukopisi“ u povodu 50-godišnjice piščeve smrti (1879. – 1961. –
2011.). otvara se 29. XI. u 12 h, a o Josipu Kosoru govorit će akademik Dubravko Jelčić, dr.
sc. Tomislav Sabljak, voditelj Odsjeka, i dr. sc. Ivica Matičević, autor izložbe. Izložba će
predočiti rukopise drama, pripovijesti, romana, putopisa, feljtona te izbor iz bogate
korespondencije Josipa Kosora kao dijela cjelovite rukopisne ostavštine koja se čuva u
Arhivu Odsjeka. Na izložbi će biti pokazana i sva prva izdanja Kosorovih knjiga te ostale
važne publikacije za upoznavanje piščeva života i rada, uz aktualno izdanje triju svezaka
Djela Josipa Kosora. Izložba je ujedno i prigoda da se javnost upozna sa zbirkom rukopisnih
ostavština hrvatskih pisaca i da se upozori na adekvatnu zaštitu vrijedne nacionalne grañe.
Josip Kosor autor je 22 drame, 4 zbirke pripovjedaka, 5 romana te 1 knjige putopisa. Uz
Milana Begovića najizvoñeniji je hrvatski dramski pisac u inozemstvu u prvoj polovici XX.
stoljeća. Jedan je od najvažnijih hrvatskih dramskih ekspresionista čija su djela prevoñena
na mnoge svjetske jezike (njemački, engleski, francuski, češki, ruski). Tri je puta predlagan
za Nobelovu nagradu. Redoviti član JAZU/HAZU postao je 1951. Njegova cjelovita
rukopisna ostavština čuva se u Arhivu Odsjeka od siječnja 1967. nakon što ju je na nagovor
akad. D. Jelčića Arhivu Odsjeka prodala Kosorova udovica Ivanka Mitrovich.
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Opatička 18, (tel. 4895-333),
organizira prigodnu izložbu na kojoj će svim zainteresiranim posjetiteljima omogućiti
upoznavanje s digitaliziranom i audio-vizualnom grañom.
30. XI. u 12 h u Preporodnoj će dvorani Vili Matula izvesti predstavu Münchhausen (V.
Matula – B. Kovačević – R. Šušković).
U sastavu Odsjeka nalazi se i Muzejska kazališna zbirka u kojoj je osim grañe Hrvatskoga
narodnog kazališta iz Zagreba pohranjena i graña ostalih kazališta iz Zagreba, a i niza


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.
drugih iz različitih hrvatskih kazališnih središta. Po opsegu svoje grañe Muzejska kazališna
zbirka jedna je od najvećih u ovom dijelu Europe. Zatvorenog je tipa, a korisnici se grañom
zbirke uslužuju u knjižnici Odsjeka svakog utorka i četvrtka od 9 do 13. sati. Muzejskokazališna
zbirka sastoji se od zajedničkih zbirki i fondova (Obiteljski i osobni arhivski
fondovi; Kartoteka osoba, Prijepisci i izresci iz novina /hemeroteka/; Audioteka i videoteka;
Fond izložbi; Umjetnička djela/portreti, poprsja) te zbirki zagrebačkih i drugih hrvatskih
kazališta (Zbirka Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu; Veće zbirke zagrebačkih
kazališta i festivala; Manje zbirke zagrebačkih kazališta, družina i grupa) kabareta i festivala;
Veće zbirke kazališta i festivala izvan Zagreba; Manje zbirke kazališta i festivala izvan
Zagreba. Popis grañe Muzejsko-kazališne zbirke objavljen je u Vodiču Zavoda za povijest
hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb, 2011.
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta jedan je i od suutemeljitelja kazališno- teatrološke
manifestacije Krležini dani u Osijeku, a svake četiri godine dodjeljuje i Nagrade Marko Fotez
za istraživanje povijesti hrvatske dramske književnosti i kazališta.
Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Opatička 18, (tel. 4895-333),
pripremit će multimedijsku prezentaciju Od arhivske prašine do glazbenog podija. Na
popularan će način prikazati pet cjelina koje su sastavni dio njegova rada: lokaliteti
glazbenih zbirki (više od 200 u Hrvatskoj), vrste izvora (rukopisi od 11. st. i tiskovine od 16.
st., note i tekstovi o glazbi te sekundarna dokumentacija), transkripcije i identifikacije,
važnosti baza podataka, recepcije i interpretacije. Bit će izložene i brojne publikacije u čijoj
su realizaciji sudjelovali znanstvenici Odsjeka, meñu kojima su nezaobilazne snimke skladbi
koje su u svojim istraživanjima izvukli iz anonimnosti i omogućili njihovu izvedbu.


ZAVOD ZA POVIJEST I FILOZOFIJU ZNANOSTI:
Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti,
A. Kovačića 5, (tel. 4698-222),
jedinstven je po tome što je prvi i jedini u Hrvatskoj u kojem je institucionaliziran i sustavno
organiziran rad na istraživanju hrvatske prirodoznanstvene baštine.
Posjetitelji Odsjeka i svi oni koje zanima povijest hrvatske znanosti, osobito matematike,
fizike i kemije, te životni put i rad odreñenih hrvatskih znanstvenika u prošlosti (Ruñer
Bošković, Marin Getaldić, Federik Grisogono, Marko Antun Dominis, Josip Franjo
Domin, Herman Dalmatin, Franjo Petriš) mogu dobiti uvid u sve potrebne podatke od
djelatnika Odsjeka. U Odsjeku su sistematizirani i složeni separati radova, monografije i
sintetska djela svih djelatnika, tako da je moguć uvid u te radove i knjige ili pak kopiranje
odreñenih dijelova teksta.
Odsjek za filozofiju znanosti, A. Kovačića 5, (tel. 4698-222),
za posjetitelje priprema uvid u sve objelodanjene brojeve svog časopisa Encyclopaedia
moderna. Može se pogledati i razmjerno velika zbirka knjiga, zbornika radova, časopisa i
brošura u vezi s Pagvaškim pokretom, što se sve nalazi u Odsjeku, s obzirom na to da je
Odsjek dugo, posebice šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća,
usko surañivao sa spomenutim pokretom te djelatno sudjelovao u radu na njegovim
konferencijama.


DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.

BJELOVAR
ZAVOD ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD,
A. B. Šimića 1, (tel. 043/221-549)
CAVTAT
Zbirka Balda Bogišića, Obala dr. A. Starčevića 18, (tel. 020/478-556)

DUBROVNIK
ZAVOD ZA POVIJESNE ZNANOSTI, Lapadska obala 6, (tel. 020/356-222)
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE KOROZIJE I DESALINIZACIJU,
V. Bukovca 14, (tel. 020/423-110),
u terminu 12 – 16 h sve posjetitelje upoznat će s poviješću Zavoda te održati predstavljanja:
- područja korozije materijala pod utjecajem morske vode, laboratoriji, aparatura, metode
mjerenja i obrada rezultata;
- područja desalinizacije morske vode, tehnološki postupci i tretmani kroz povijest,
laboratoriji, aparatura, metode mjerenja i obrada rezultata.

OSIJEK
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD, F. Kuhača 29/I, (tel. 031/207-407),
održat će u utorak, 30. XI. 2011. u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera Svečanu akademiju posvećenu akademiku Josipu Babiću.

POŽEGA
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD, Županijska 9, (tel. 034/272-102)
U Zavodu posjetitelji mogu razgledati izložbu pod nazivom Akvarel 2002. – 2011. članova
Kreativne radionice Brod (voditelj radionice akademski slikar Predrag Goll).

RIJEKA
ZAVOD ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI, Ružićeva 5, (tel. 051/355-800) i
Područna jedinica u Puli, Prilaz kod kazališta 2, (tel. 052/216-809),
organiziraju u Rijeci 29. XI. i u Puli 30. XI. (u Ogranku MH u Puli, Kandlerova 42), s
početkom u 11 h, predstavljanje rada Zavoda i njegovih djelatnika znanstvenoj i kulturnoj
javnosti, predstavnicima lokalne uprave i samouprave te medijima. Voditelj Zavoda
akademik Petar Strčić govorit će o povijesti i suvremenosti Zavoda, a svi znanstveni i stručni
djelatnici Akademijina Zavoda u Rijeci i Puli pojedinačno će predstaviti svoj znanstveni i
stručni rad.

SPLIT
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD,
Trg braće Radića 7, (tel. 021/348-599)
TRSTENO
ARBORETUM TRSTENO, (tel. 020/751-019)
VARAŽDIN
ZAVOD ZA ZNANSTVENI RAD, V. Nazora 14, (tel. 042/214-503)
29. i 30. XI. u emisijama lokalnih medija upoznat će varaždinsku javnost s djelovanjem
Hrvatske akademije.
DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
29. i 30. XI. 2011.

VINKOVCI
CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD, J. Dalmatinca 22, (tel. 032/332-316),
29. XI.:
- u 18 h predstavljanje knjige dr. sc. Anice Bilić Čuvari književnih dobara. O knjizi će
govoriti recenzent i urednik akademik Dubravko Jelčić, voditelj Centra akademik Slavko
Matić i autorica, a učenici Glazbene škole Josipa Runjanina iz Vinkovaca izvest će
glazbeni program.
30. XI.:
- u 10 h konferencija za medije na kojoj će se predstaviti djelovanje Centra
- u 11 h predstavljanje knjige Josip Kosor Šest drama bez naslova (Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, knjiga 36, Zagreb, 2009.). Knjigu će
predstaviti akademik Dubravko Jelčić i prireñivačica dr. sc. Marica Grigić.
- u 12 h predavanje dr. sc. Marice Grigić Život i književni rad Josipa Kosora (1879. –
1961.). povodu 50. obljetnice smrti hrvatskoga pisca Josipa Kosora
Posjetiteljima će djelatnost Centra biti predstavljena i izložbom 40 godina Centra za
znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kroz fotografije i izdavačku
djelatnost, a u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, Gundulićeva 6, postavljena je Izložba
Akademijinih izdanja.

ZADAR
ZAVOD ZA POVIJESNE ZNANOSTI, Obala kneza Trpimira 8, (tel. 023/331-095),
preko lokalnih medija dodatno će upoznati zadarsku javnost s radom znanstvenikā Zavoda,
omogućiti svima zainteresiranima razgovor sa zaposlenicima Zavoda, upoznati posjetitelje s
angažmanom Zavoda u pripremama raznih znanstvenih skupova, okruglih stolova i javnih
predavanja te im skrenuti pozornost na konstantnost tiskanja znanstvenog časopisa Radovi
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.


http://info.hazu.hr/
email to someone printer friendly

Ocjena:
0%


bullet R.E.M.
bullet Zagrebačka filharmonija sezona 2012/2013: Press konferencija (p)
bullet Festival hrvatskog animiranog filma po treći put u Zagrebu (p)
bullet Cineplexx East - Vodeći kino prikazivač u ovom dijelu Europe dolazi u Zagreb (p)
bullet Dani hrvatskog filma 2012: Kritični dani na 21. Danima hrvatskog filma (p)
bullet FILM: ŽENSKA PRAVA HOĆU, drama by Ada Jukić
bullet In memoriam IVICA PERCL 16.3.2007.-16.3.2012. (p)
bullet Jonathan Franzen u Zagrebu (p)
bullet Nakon tri godine Rebel Star ponovno u Teatru &TD (p)
bullet Picksiebner koncert u Hard Placeu (p)
bullet Završena potpuna digitalizacija svih CineStar kina (p)
bullet RAF 2012: Održana press konferencija (p)
bullet Premijera lutkarske predstave 'Pekara Mišmaš' u ZKM-u (p)
bullet Kino Europa prikazuje canneskog slavodobitnika - film 'Turneja' Mathieua Amalrica (p)
bullet Kineski nacionalni cirkus 'Put svile', 25.4.2012. Dvorana Dražen Petrović (p)
bullet Knjiga 'Zločini u malom gradu' Marka Gimeneza za ljubitelje krimića (p)
bullet FILM: HARRISON, dokumentarni by Robert Jukić
bullet FILM: OPASNA METODA, biografska drama by Robert Jukić
bullet Knjiga 'Mrkli mrak, bez zvijezda' Stephena Kinga proglašena je najboljom knjigom mjeseca (p)
bullet FILM: JOHN CARTER, SF by Robert Jukić
bullet Roman 'Vožnja' James Sallisa za ljubitelje akcijskih krimića (p)
bullet FILM: KUPILI SMO ZOO, drama / komedija by Robert Jukić
bullet FILM: OPSTANAK, drama by Ada Jukić
bullet Roman 'Ubojice s razglednice' J. Pattersona i L. Marklund za ljubitelje napetih krimića (p)
bullet Roman 'Revolveraš : Kula tmine - knjiga prva' Stephena Kinga za fanove majstora fantastike (p)
bullet FILM: NOĆNI BRODOVI, drama by Ada Jukić
bullet Premijera predstave 'Lindarski kaban' u pulskom INK-u 9. ožujka 2012. (p)
bullet Edgar Degas – skulpture / 30. godina Galerije Klovićevi dvori (p)
bullet Snima se dokumentarni film o Dub Incorporationu koji dolaze u Zagreb 31. ožujka, 2012. (p)
bullet Premijera komedije 'Krletka' u Kerempuhu 10. ožujka 2012. (p)
bullet Redateljica Pouran Derakhshandeh i njenih sedam filmova u kinu Tuškanac (p)
bullet 'Video/Next' premijera u kino europa 12. ožujka 2012. (p)
bullet Filmovi S. Parajanova u zagrebačkom MM Centru (p)
bullet Film 'Slovenka' redatelja Damjana Kozolea u hrvatskim kinima (p)
bullet 'Krvna osveta' - novi film Joshue Marstona u hrvatskim kinima (p)
bullet Premijera filma 'Djeca su dobro' u Art kinu Grič (p)
bullet DOKUMENTARCI u MULTIPLEKSU: NA POČETKU BIJAŠE SVIJETLO & PROSVIJETLJENI by Ada Jukić
bullet 'Flekama' posebno priznanje 40. FEST- a (p)
bullet IZLOŽBA SOFIE THORSEN I MICHAELA KIENZERA, KUNSTHAUS GRAZ by Sonja Jeđud
bullet ZagrebDox 2012: Nagrada publike filmu 'Nije ti život pjesma Havaja' (p)

Ime:

Lozinka:


Zapamti meKoji igrani filmski žanr odgovara recesijskoj stvarnosti:

Komedija

Drama

Horor

Krimi filmGlasova: 1649
Stare ankete

All rights reserved. F.I.L.M © 2011. Since 22.01.2003.
Naše tekstove je moguće pratiti preko RSS i TXT servisa.
news.xml - news.txt